Zavarivanje - stručni članci

reducir ventil

Uputstvo za rukovanje reducir ventilima za boce

Upute za reducir ventili za boce sa kontrolom pritiska prema EN ISO 2503

Ove upute su namijenjene kako bi se osiguralo sigurno rukovanje pritiska regulacijskih ventila u skladu s važećim propisima. Detaljno čitanje ove upute će vam pomoći da se izbjegnu rizici i gubitak u proizvodnji , kao i poboljšanje pouzdanosti i trajnosti reducir ventila .

Ove upute moraju se čuvati trajno pri ruci u svakoj radionici.

ss

TEHNOLOGIJA IZRADE MOSTA ZA CNC STROJ

U radu je opisana namjena i princip rada stroja, tehničke karakteristike i zahtjevi, korištene tehnologije za izradu, proračun troškova i potrebna dokumentacija.
Za izradu je potrebno osigurati nužnu tehničku dokumentaciju, odabrati materijal te biti dobar poznavatelj svih tehnologija koje su korištene, kako bi proizvodnja dijelova bila što povoljnija, uz ostvarene zahtjeve i tolerancije.
Uz standardne tehnologije poput rezanja pilom, brušenja, zavarivanja, pjeskarenja, površinske zaštite, korištene su i nove proizvodne tehnologije, kao što su glodanje, bušenje i upuštanje na numerički upravljanim strojevima, te rezanje vodenim mlazom.
Obuhvaćene su sve tehnologije od rezanja i pripreme materijala, do montaže proizvoda.

zavarivanje

AUTOMATIZACIJA PEĆI ZA SUŠENJE ELEKTRODE I PRAŠKA ZA ZAVARIVANJE

U radu se opisuju pogreške koje se mogu javiti kod zavarivanja uslijed prisutnosti vodika (vlage).Da bi ih izbjegli moramo voditi brigu o elektrodama i prašku za zavarivanje. Pravilno skladištenje je jedan od preduvjeta za izbjegavanje vlage. Prije upotrebeelektrode i prašak za zavarivanje sušimo kako bise spriječioutjecaj vlage na zavare. Pri sušenju se koristimo raznim pećima i sušačima.U radu su opisani neki od modela sušača i peći za sušenje sa tehničkim karakteristikama.

Zavarivanje konvencionalnim i pipeSolution puls postupkom

ZAVARIVANJE CJEVOVODA MODIFICIRANIM MIG/MAG POSTUPCIMA

MIG/MAG (GMAW) postupak zavarivanja je elektrolučni postupak zavarivanja taljenjem kod kojeg se električni luk formira između kontinuirano dovođene žice (elektrode) i osnovnog materijala u zaštitnoj atmosferi inertnih/aktivnih plinova ili smjesa plinova. U radu su prikazane osnove MAG/MIG postupka zavarivanja, neke od suvremenih modifikacija MAG/MIG postupka,te primjeri prilagođenih MIG/MAG postupaka za zavarivanje cijevnih spojeva.

ZAVARIVANJE LEGURE ALUMINIJUMA 5086 FSW POSTUPKOM

ZAVARIVANJE LEGURE ALUMINIJUMA 5086 FSW POSTUPKOM

Pri konvencionalnim postupcima elektrolučnog zavarivanja aluminijuma i njegovih legura, pored velike visprenosti zavarivača, neophodna je kvalitetna priprema stranica spoja, dodatni elektrodni materijal, gasna zaštita zone zavarivanja i adekvatni parametrizavarivanja. Zahvaljujući razvoju princima FSW postupka, kvaliteta zavarivanja aluminija i njegovih legura, prije svega, zavisi od geometrije alata za zavarivanje i parametara zavarivanja: brzine rotacije, aksijalne sile i brzine translatornog kretanja alata.

Konstruiranje automata za uzdužno zavarivanje

DIPLOMSKI RAD - Konstruiranje automata za uzdužno zavarivanje

U ovom diplomskom radu je na prijedlog tvrtke Sigmat d.o.o., obrađena konstrukcijska razrada postojećeg automata za uzdužno zavarivanje, gdje je prikazana razrada rješenja automata od početka konstrukcijskog razvoja, izrađena je lista zahtjeva, analizirane su glavne i parcijalne funkcije automata, istraženi su najčešći problemi koji se pojavljuju kod automata za uzdužno zavarivanje, provedena su poboljšanja, prikazan je 3D model automata i provedeni su potrebni proračuni. Provedena je industrijska analiza dizajna automata za uzdužno zavarivanje.