Uputstvo za rukovanje reducir ventilima za boce

Upute za reducir ventili za boce sa kontrolom pritiska prema EN ISO 2503

Ove upute su namijenjene kako bi se osiguralo sigurno rukovanje pritiska regulacijskih ventila u skladu s važećim propisima. Detaljno čitanje ove upute će vam pomoći da se izbjegnu rizici i gubitak u proizvodnji , kao i poboljšanje pouzdanosti i trajnosti reducir ventila .

Ove upute moraju se čuvati trajno pri ruci u svakoj radionici.

= za Sigurnosne upute također vidi stavak 2;

u slučaju sumnje obratite se proizvođaču.

1. Operacija

 • Korištenje u skladu sa važećim propisima
 • Reducir ventili namijenjeni su za korištenje s komprimiranim plinovima ili otopljenim plinovima pod tlakom u cilindrima punjenja max. 300 bar, također za tekuće plinove, te smanjenje tlaka u odgovarajućem cilindru, kao i da se osigura stalan radni tlak.
 • Reducir ventili mogu se koristiti samo za one plinove koji se spominju na oznaci ventila (vidi oznake, paragraphe 3).
 • Koristite u skaldu s važećim propisima
 • Reducir ventili ne smiju biti za plinove u stanju likvidnosti
 • Reducir ventili ne smiju raditi u ambijentalnim temperaturama ispod -30°C ili iznad +60°C
 • Reducir ventili ne smiju se koristiti za korozivne plinove, kao što su ethylamin, dimethylamin, amonijak i sl.

2. Upute o sigurnosti

 • Sve indicije pokazuju da su važne sigurnosne upute.
 • Reducir ventil izrađeni su u skladu s aktualnim relevantnim tehničkim propisima i zadovoljavaju sve postojeće standarde.
 • Izmjene ili alternacija na reducir ventilu ne smije biti bez odobrenja od strane proizvođača.
 • Nikakvi dodatni spojevi nisu dozvoljeni između reducir ventila i ventila za kontrolu tlaka .
 • Neispravno korištenje i korištenje protivno namjeni može ugroziti operatora i druge osobe, te izazavati oštećenje reducir ventila i instalacije .
 • Pravilnik treba poštovati:
  U Njemačkoj: UVV (= upute za izbjegavanje nesreća pri zavarivanju i rezanju i VGB 15), EN ISO 2503 Reducir ventili za boce.

 

3. Oznake

1 plin

2 ventil klase odgovara EN ISO 2503

3 proizvođač znak raspoznavanja

4 proizvodni podaci kod

5 max. ulazak pritisak 0 ( samo za kisik i druge stlačene plinove)

6 dokaz inspekcije

7 E EN ISO 2503

4. Puštanje u pogon

 • Opasnost od eksplozije! Držite sve dijelove, vaše ruke i alate u dodiru s kisikom bez ulja i masti.
 • ove upute za uporabu moraju biti savjesnio i detaljno proučene prije početka rada , a detaljno praćene tijekom rada.
 • Provjerite da li je reducir ventil je pogodan za plin koji će se koristiti (vidi Mark-ma, stavak 3).
 • Provjerite da je ventil cilindra čist i neoštećen, ako nije tako reducir ventil ne smije biti spojen.
 • Prije priključivanja reducir ventila otvoriti i zatvoriti ventil cilindra (1) kako bi se uklonile moguće nečistoće. Nemojte stajati ispred ventila cilindra. Ne držite ruku ispred cilindar ventila
 • Spojite reducir ventil hermetički pomoću matice priključka za crijevo nanosač (2) do ventila cilindra(1). Vijak regulatora (5) mora pokazivati prema dolje.
 • Spojite crijevo za priključak na izlazni spoj(7) i kontrolor potrošnje . Koristite crijeva koja odgovaraju EN 559 (ISO 3821) i crijeva veze koja odgovaraju EN 560, osigurati odgovarajućim Stezaljkama crijeva.
 • Podešavanje tlaka
  Za početak zatvoriti ventil za zatvaranje(6) i smanjuje pritisak iz reducir ventila otvaranjem vijka regulatora (5). Otvorite ventil cilindra (1) polako, mjerač pritiska ulaz (3) pokazuje tlak cilindra . Otvorite polako ventil za zatvaranje.
  Sada postavite potreban radni tlak sukladno protoku na izlazu (4) zatvaranjem vijka za regulaciju (5). Pad tlaka može se nadoknaditi reguliranjem vijka za regulaciju .
 • Indikacije za podešavanje protokomjera reducir ventila .
  Podešavanje protoka: Prvo zatvoriti ventil (6). Otvorite polako ventil boce (1). Ulazni kolosijek (3) pokzuje tlak cilindra. Otvorite ventil (6) i odgovarajući ventil za provedbu.
  Podesite željeni protok koristeći ventil (6).

5. Prestanak operacije

 • Kratko vrijeme prekida:
 • Za kratko vrijeme. Odvijte vijak za podešavanje (5) obrnuto od kazaljke sata

Duži prekid:

 • Zatvorite ventil cilindra (1); osloboditi pritisak iz reducir ventila otvaranjem vijka regulatora(5).
 • Zatvoriti ventile za zatvaranje reducir ventila i priključka

6. Rad i održavanje

 • Zaštitite reducir ventil od oštećenja (vizualni pregledi u pravilnim razmacima).
 • prilagodba sigurnosnog ventila (8) ne smije se mijenjati.
 • Promatrajte redovito stanje brtvila, brtvene površine i mjerila.
 • Svi kvarovi (kao što je povećanje pritiska na potrošnju = 0, curenje , neispravna mjerila ili sigurnosni ventil)odmah uklonite reducir ventil i zatvorite ventil cilindra (1).
  Kvar može imati razne uzroke, izbjegavajte proizvoljno manipuliranje i popravak!

Reducir ventil za kisik,...

Reducir ventil za kisik, Morris

Cijena 68,65 €

Plin - Kisik, Izlazni priključak - 1/4", Ulazni priključak - W21.8x1/14"

Ulazni/izlazni tlak (bar): 200/10

Reducir ventil acetilen,...

Reducir ventil acetilen, Morris

Cijena Pošaljite upit

Plin - Acetilen, Ulazni priključak - Stremen, Izlazni priključak - 3/8" lh

Ulazni/izlazni tlak (bar): 20/1.5

Reducir ventil Ar/Co2, Morris

Reducir ventil Ar/Co2, Morris

Cijena 68,65 €

Plin - Ar/CO2, Izlazni priključak - 1/4", Ulazni priključak - W21.8x1/14"

Ulazni tlak/protok (bar)/(l/min): 200/30

Reducir ventil...

Reducir ventil propan-butan, Morris

Cijena 68,65 €

Plin - Propan-butan, Ulazni priključak - W21.8x1/14", Izlazni priključak - 3/8" lh

Ulazni/izlazni tlak (bar): 30/3.5

Reducir ventil dušik, Morris

Reducir ventil dušik, Morris

Cijena 68,65 €

Plin - Dušik, Izlazni priključak - 1/4", Ulazni priključak - W24.32x 1/14"

Ulazni/izlazni tlak (bar): 200/10

Reducir ventil vodik, Morris

Reducir ventil vodik, Morris

Cijena 58,46 €

Plin - Vodik, Ulazni priključak - W21.8x1/14", Izlazni priključak - 3/8" lh

Ulazni/izlazni tlak (bar): 200/10