SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BROD

DIPLOMSKI RAD

Sveučilišnog diplomskog studija

Naslov: Konstruiranje automata za uzdužno zavarivanje

SAŽETAK

U ovom diplomskom radu je na prijedlog tvrtke Sigmat d.o.o., obrađena konstrukcijska razrada postojećeg automata za uzdužno zavarivanje, gdje je prikazana razrada rješenja automata od početka konstrukcijskog razvoja, izrađena je lista zahtjeva, analizirane su glavne i parcijalne funkcije automata, istraženi su najčešći problemi koji se pojavljuju kod automata za uzdužno zavarivanje, provedena su poboljšanja, prikazan je 3D model automata i provedeni su potrebni proračuni. Provedena je industrijska analiza dizajna automata za uzdužno zavarivanje.

1. UVOD

Automat za uzdužno zavarivanje, diplomski radPotreba za zavarivanjem raste s tehnološkim napretkom, stoga potreba za zavarivačima također raste, a školovanje i stjecanje iskustva za dobrog zavarivača može potrajati nekoliko godina. Cijeli proces obuke zavarivača je dugotrajan i skup, plaćanje iskusnih zavarivača da izvode jednostavne uzdužne zavare je neisplativo, stoga su razvijeni automati za zavarivanje. Svrha automata je automatizirati jednostavnije zavare s ciljem uštede, a i uklanjanje grešaka koje nastaju pri zamoru zavarivača, samim time se uklanja mogućnost ljudske greške pri zavarivanju, te se smanjuje stvaranje otpada. Na slici 1.1 je prikazan automat za uzdužno zavarivanje, ovo je postojeće rješenje tvrtke Sigmat d.o.o., a tvrtka ima u planu razvoj novog, odnosno poboljšanja postojeće verzije automata za uzdužno zavarivanje.

Na slici 1.2 je prikazan glavni dio automata, odnosno klizna staza s pogonom nosača držača volfram elektrode. Tvrtka Sigmat d.o.o. planira izradu novog automata za uzdužno zavarivanje na temelju postojećeg rješenja za vlastite potrebe, iz razloga što je postojeće rješenje ograničeno na kratke zavare do 750 mm, te zbog sve veće potrebe za zavarivanjem predmeta dužine do 1500 mm. Na prijedlog tvrtke Sigmat d.o.o. u ovom radu je obrađena razrada automata za uzdužno zavarivanje, istraženi su uobičajeni problemi koji se pojavljuju kod automata, te su izvedena poboljšanja s ciljem uklanjanja istih. Stoga je cilj rada razviti rješenje automata za uzdužno zavarivanje koje će moći izvoditi zavare do 1500 mm, s tim da se ne odstupa od postojećih rješenja pojedinih mehanizama iz razloga što su jednostavni, lako izvedivi i jeftini za izradu.

DIPLOMSKI RAD - Konstruiranje automata za uzdužno zavarivanje