Kontakt

SIGMAT d.o.o.

za proizvodnju, inženjering i trgovinu
Adresa: Dr.Franje Tudjmana, naselje Gromačnik, 35252 Sibinj, Croatia
Tel: 00385-35-465-459
Fax: 00385-35-465-498

Devizni račun: Raiffeisen bank austria dd Petrinjska 59, 10000 Zagreb
IBAN HR 812484 00811002 99573 SWIFT COD RZBHHR2x
Račun za kune: Raiffeisen Bank Austria dd Slav. Brod 2484008-1100299573

E-mail: sigmat@sigmat.hr
Web: www.sigmat.hr Web: www.ograde.hr
Matični broj: 39 432 75
OIB: 47975086540
Osnivač: Mato Sigurnjak dipl.ing.
Temeljni kapital: 8.700.000 kn u cijelosti je uplaćen
Društvo je upisano u Trgovački sud u Osijeku
Stalna služba u Slavonskom Brodu

Mato Sigurnjak, dipl.ing
Mato Sigurnjak, dipl.ingDirektor

mato.sigurnjak@sigmat.hr

tel: +385 35 465 459

Damir Petrik, dipl.ing
Damir Petrik, dipl.ingVoditelj komercijale

damir.petrik@sigmat.hr

tel: +385 35 469 031

mob: +385 98 405 821

Tomislav Katavić
Tomislav KatavićKomercijalist

tomislav.katavic@sigmat.hr

tel: +385 35 469 032

mob: +385 98 405 822

Marin Pracny
Marin PracnyKomercijalist

marin.pracny@sigmat.hr

tel: +385 35 469 038

mob: +385 98 405 824

Denis Čugura
Denis ČuguraProdaja & marketing

denis.cugura@sigmat.hr

tel: +385 35 409 726

mob: +385 99 2714327

Krešo
Krešimir Balen, ing.strKomercijalist

kresimir.balen@sigmat.hr

tel: +385 35 469 018

mob: +385 99 6585 651

Vladimir Valić, dipl.ing.str.
Vladimir Valić, dipl.ing.str.Komercijalist

vladimir.valic@sigmat.hr

tel: +385 35 469 028

mob: +385 98 320 821

Tomislav Gronjak
Tomislav GronjakKomercijalist

tomislav.gronjak@sigmat.hr

tel: +385 35 469 021

mob: +385 98 405 823

Zoran Miljković
Zoran MiljkovićKomercijalist

Komercijalist, kontrola kvalitete

zoran.miljkovic@sigmat.hr

tel: +385 35 469 028

mob: +385 98 439 170

Tvrtko Krišto
Tvrtko KrištoŠef skladišta

tvrtko.kristo@sigmat.hr

tel: +385 35 466 348

mob: +385 99 3118 067

Krunoslav Čuljak
Krunoslav ČuljakRukovoditelj proizvodnje

krunoslav.culjak@sigmat.hr

tel: +385 35 409 728

mob: +385 99 311 8065

Branka Petrik
Branka PetrikTajnica tvrtke

branka.petrik@sigmat.hr

tel: +385 35 465 459

fax: +385 35 465 498

Željko Lukšić
Željko LukšićProdaja proizvodnje

luksic.zeljko@sigmat.hr

tel: +385 35 409 731

mob: +385 99 311 8062

Marin Duspara
Marin DusparaKomercijalist

marin.duspara@sigmat.hr

tel: +385 35 409 732

mob: +385 99 311 8063