MIG/MAG oprema

Zavarivanje MIG postupkom ili elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti neutralnog plina, je vrsta elektrolučnog zavarivanja. To je poluautomatski ili automatskipostupak zavarivanja, koji koristi stalno dovođenje gole žice kao elektrode za zavarivanje, a zaštićen je sa inertnom (neutralnom) ili poluinertnom mješavinom zaštitnih plinova(obično argon), da zaštiti zavareni spoj od zagađenja.

Zavarivanje se obavlja ručnim, mehaniziranim ili automatskim vođenjem plamenika s prilagodljivim aparatom za zavarivanje. Pogodan je za zavarivanje metala (slično kao i zavarivanje TIG postupkom) debljine do nekoliko milimetara, ovisno o vrsti materijala. Prvenstveno se koristi za zavarivanje tračnih vozila (aluminijske legure), plovila, posuda za prehrambenu industriju, cijevi, nehrđajućeg čelika, za navarivanje i sl. Zavarivanje MIG postupkom ima prednost pred zavarivanjem TIG postupkom sa stajališta ekonomičnosti (više kilograma zavarenog materijala na sat). 

Naši gorionici dizajnirani su da budu kompatibilni sa standardnim potrošnim dijelovima. Iznimno su fleksibilni dok istovremeno osiguravaju jednaki provodni poprečni presjek. Zahvaljujući posebnom dizajnu, naši kablovi će dugoročno osigurati najbolja svojstva zavarivanja.

Priključci: EURO-Centralni priključak (na zahtijev mogući drugi priključci). Dostupni su i posebni zakrivljeni vratovi i koaksijalni kablovi.

Nudimo polikablove u više cjenovnih razreda, uz najveći izbor na hrvatskom tržištu.

Oprema zavarivanje, Spiralne i teflonske vodilice

Spiralne i teflonske vodilice

Sigmatove vodilice žice su dugotrajne i učinkovite i jake. Izrađene su za zavarivanje osnovnih grupa materijala te za različite primjene čime se osigurava kvalitetan protok dodatnog materijala i ostvaruje stabilnost električnog luka.

Kontaktne vodilice

Kontaktne vodilice

Kontaktne vodilice-svi tipovi za različte promjere žica

Ukoliko imate posebne zahtjeve, kontaktne provodnice možemo izraditi prema željenim mjerama.

Oprema zavarivanje, MIG/MAG plinske sapnice

MIG/MAG plinske sapnice

MIG/MAG plinske sapnice-svi tipovi

Potrošni rezervni dijelovi: MIG / MAG plamenici, plinska sapnica, kontaktna sapnica, nastavak kontaktne sapnice, opruga, tijelo MIG pištolja

Oprema za zavarivanje, MIG/MAG polikablovi

MIG/MAG polikablovi

Polikablovi za MIG-MAG i TIG zavarivače

Snažni zračno i vodeno hlađeni gorionici odličnih karakteristika namjenjen industrijskoj uporabi.