Oprema za zavarivanje

Oprema za zavarivanje osnova je Sigmatove trgovačke djelatnosti. Nudimo reducir ventile, manometre, mjerače protoka, osigurače povrata plina, zaštitne gume za manometre, zavarivačke garniture, rukohvate i rezačice - sve u sklopu programa plinske tehnike. Uz to u ponudi se nalaze kolica za transport boca, tehnički plinovi, držači elektroda, stege za masu, četke, kontaktne vodilice, plinske sapnice, wolfram i ugljene elektrode.

Nudimo najpovoljniju MIG/MAG i TIG opremu na tržištu, polikablove, wolfram elektrode, nosače keramičkih sapnica te opremu koju i sami proizvodimo – oštrače wolframa.

Što se tiče kontrole te sredstava za čišćenje, u ponudi su penetranti za ispitivanje zavara te veliki izbor mjerila i druge zavarivačke opreme kao i sredstva za čišćenje inoxa.

Sve što vam je potrebno za lemljenje potražite u Sigmatu, nudimo sve za meko i tvrdo lemljenje.

Zavarivačka garnitura

Plinska tehnika

U Sigmatu nudimo veliki izbor plinske tehnike za industriju. Potražite najpovoljnije cijene i akcije na naše reducir ventile za kisik, dušik, acetilen, propan-butan i argon. Uz Zaštitne gume za manometre i sita nudimo mjerače protoka, osigurače povrata plina itd.

Oprema za zavarivače

Oprema za zavarivače

Nudimo najveći izbor zavarivačke opreme. Uz držače elektroda, stege za masu, kablove mase, priključke na stroju, alat, kontrolna ogledala, kliješta, četke različitih oblika i dimenzija, kontaktne vodilice i plinske sapnice, nudimo wolfram elektrode, keramičke sapnice, oštrilice wolframa, ugljene elektrode, utikače i utičnice, markere i sl.

MIG/MAG oprema

MIG/MAG oprema

Zavarivanje MIG postupkom ili elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti neutralnog plina, je vrsta elektrolučnog zavarivanja.

To je poluautomatski ili automatskipostupak zavarivanja, koji koristi stalno dovođenje gole žice kao elektrode za zavarivanje, a zaštićen je sa inertnom (neutralnom) ili poluinertnom mješavinom zaštitnih plinova(obično argon), da zaštiti zavareni spoj od zagađenja.

TIG oprema

TIG oprema

Zavarivanje TIG postupkom ili elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom u zaštiti inertnog plina (GTAW), je ručni postupak zavarivanja u neutralnom zaštitnom plinu ili neutralnoj smjesi plinova, koji koristi netaljivu volframovu elektrodu i posebno dodatni materijal. Svojstvo ovog postupka je stabilan električni luk i visoko kvalitetan zavar. Najčešće se koristi za zavarivanje nehrđajućih čelika i lakih metala.

Kontrola

Kontrola

Greške u zavarenim spojevima nastaju kao i svaki tehnološki postupak, jer nose stalnu opasnost od nastajanja određenih grešaka. S obzirom na veliki broj utjecajnih čimbenika na kvalitetu zavarenih spojeva, na tu je opasnost potrebno obratiti posebnu pozornost kako pri izradi zavarene konstrukcije, tako i u njenoj primjeni.

Oprema za zavarivanje - lemljenje

Lemljenje

Potrebni su lemilica, kositar za lemljenje i pasta (tekućina) za lemljenje koja služi kao katalizator i pruža zaštitu metalne površine od ponovne oksidacije. Meko lemno sredstvo ili lem je legura kositra i olova, ponekad s tragovima bizmuta i antimona, a prodaje se u obliku žice ili štapića. Lemne kositrene žice s jezgrom od smole korisne su za manje poslove jer sadrže pastu za lemljenje.

Sredstva za čišćenje i zaštitu zavara

Sredstva za čišćenje i zaštitu zavara

  • Nanošenje na materijal kistom, prskanjem, uranjanjem ili slično.
  • Čišćenje materijala od nehrđajućeg čelika.
  • Čišćenje materijala od inoxa.
  • Fluorovodična kiselina
  • Dušična kiselina