AUTOMATIZACIJA PEĆI ZA SUŠENJE ELEKTRODE I PRAŠKA ZA ZAVARIVANJE

Miroslav Duspara, Antun Stoić, Marko Dunđer, Ivan Samardžić, Mato Sigurnjak

Ključne riječi: sušenje elektroda, temperaturni kontroler, prašak za zavarivanje, peć za sušenje elektroda

SAŽETAK:
U radu se opisuju pogreške koje se mogu javiti kod zavarivanja uslijed prisutnosti vodika (vlage).Da bi ih izbjegli moramo voditi brigu o elektrodama i prašku za zavarivanje. Pravilno skladištenje je jedan od preduvjeta za izbjegavanje vlage. Prije upotrebeelektrode i prašak za zavarivanje sušimo kako bise spriječioutjecaj vlage na zavare. Pri sušenju se koristimo raznim pećima i sušačima.U radu su opisani neki od modela sušača i peći za sušenje sa tehničkim karakteristikama.

1. ZAŠTO SUŠITI ELEKTRODE I PRAŠAK ZA ZAVARIVANJE

Elektrode i prašak za zavarivanje sušimo da izbjegnemo različite vrste pogrešaka  koje se mogu javiti kod zavarivanjaPogreške mogu nastati uslijed nepravilnog rukovanja operatera, loše pripreme spojeva za zavarivanje, te uslijed prisutnosti  vodika (vlage) u dodatnim materijalima i na mjestu zavarivanja.

2. OBUKA ZAVARIVAČA

POROZNOST:

 • Nepravilna tehnika rada
 • Neodgovarajuća duljina električnog luka
 • Nepravilno prekidanje i nastavljanje zavara
 • Vlažna obloga elektrode
 • Strujanje zraka
 • NEDOVOLJNA PENETRACIJA I NALJEPLJIVANJE
  - Prebrzo vođenje elektrode
  - Premala struja
  - Puhanje električnog luka

UKLJUČCI TROSKE:

 • Loše čišćenje između slojeva
 • Nepravilno i prejako njihanje elektrode
 • LOŠA GEOMETRIJA ZAVARA:
  - Neadekvatna tehnika rada
  - Loši parametri

Kako bi se osigurao kvalitetan zavar, te izbjegle neke od navedenih pogrešaka pristupamo sušenju elektroda i praška za zavarivanje. 

zavarivanje
Slika 1. ZAVARIVANJE

Veliku ulogu u zaštiti elektroda i praška za zavarivanje ima i njihovo pravilno skladištenje, koje je ujedno i jedan od preduvjeta za kvalitetan dodatni materijal.

Prisutnost vodika (vlage ) je jedna od pogreški koju izbjegavamo sušenjem elektroda i praška za zavarivanje. Vodik ponekad ostaje zarobljen u zavarenomspoju, ne izaziva pukotine, ali se na površini loma mogu uočiti tzv. „riblje oči“ i „pahuljice“

Pogreška tijekom zavarivanja–zarobljeni vodik u zavaru
Slika 2. Pogreška tijekom zavarivanja–zarobljeni vodik u zavaru
 

3. DIJAGRAM RASTVORLJIVOSTI VODIKA I DUŠIKAU ČISTOM ŽELJEZU

zavarivanje, peći za sušenje elektrofa, rastaljivost vodika u ćeljezu

 

4. OSNOVNA PRAVILA U RUKOVANJU ELEKTRODAMA

 • Prilikom prijenosa i transporta elektrode se ne smiju bacati
 • Moraju se skladištiti u suhoj prostoriji koja se treba zagrijavati, tako da unutrašnja temperatura uvijek bude veća od vanjske.
 • Elektrode dobro zatvorene od pristupa zraka čuvane u polietilenskoj vrećici ili limenci ne treba prije upotrebe sušiti, sve ostale treba, a naročito pri zavarivanju konstrukcija koje zahtijevaju visoku klasu kvalitete spoja.
 • Ako se zavaruje u vlažnom prostoru, elektrode treba držati na suhom mjestu.
 • Bazične elektrode koje su duže od 4 sata u otvorenoj kutiji, smatraju se vlažnima.
 • Vlažne elektrode prepoznajemo po zvuku udara jedne elektrode o drugu: ( suhe = oštar zvuk i visok zvuk, vlažne = dubok zvuk )
 • Prilikom zavarivanja čuju se male eksplozije i pucketanje, a vlaga isparuje u vidu bijele pare
 • Elektroda se ne smije uzimati masnim rukavicama (masnoća uzrokuje poroznost u zavarenom spoju )
 • Ukoliko su elektrode jako stare na površini obloge se mogu primijetiti mali bijeli kristali .
   

5. SUŠENJE ELEKTRODA I PRAŠKA ZA ZAVARIVANJE

 • Sušenje elektroda vrši se u posebnim pećima za sušenje sa mogućnosti regulacija temperature sušenje prema preporukama proizvođača
 • Prije upotrebe elektrode se suše u pećima na temperaturama od 250⁰C do 350⁰C
 • Na radnom mjestu zavarivač bi trebao imati i tobolac za čuvanje elektrode, te čuvati elektrode na temperaturama od 60⁰C -100⁰C. Na taj način za vrijeme rada ne može doći do vlaženja elektrode.

6. AUTOMATSKA KONTROLA TEMPERATURE

Za automatsku kontrolu temperature koristi se temperaturni kontroler MaxWeel koji sadržava 32 programska segmenta tzv. “Ramp and soak” držanje određene temperature u zadanom vremenu I zagrijavanje / hlađenje na slijedeću zadanu temperature.

Temperaturni kontroler MaxWell
Slika 5. Temperaturni kontroler MaxWell
Sušenje elektrode i praška, prvih osam segmenata programa temperature
Slika 6. Prvih osam segmenata programa temperature

Na ulaz kontrolera je spojeno K temparturno osjetilo do 400  ̊C, dok je na izlaz spojen trofazni relej kojim se upravlja grijačima snage 1200 W.
 

7. TOBOLCI ZA SUŠENJE IČUVANJE ELEKTRODE

Za čuvanje elektroda za zavarivanje se koristimo prijenosnim pećima za čuvanje tzv. tobolcima.

Peć za sušenje praška PSP 80/400
Peć za sušenje praška PSP 80/400

Model: PSP 80/400
Temperatura grijanja: 400°C
Snaga: 1,2kW
Kapacitet: 80kg
Dimenzije: 700x700x1000
Sastoji se od upravljačke jedinice i ladica za sušenje praška
Termostat, termometar, sklopka i žarulja
Trofazni priključak
Plastificirano kućište
Spremnik i unutrašnjost od nehrđajućeg materijala

Peć za sušenje praška PSP 120/400
Peć za sušenje praška PSP 120/400

Model: PSP 120/400
Temperatura grijanja: 400°C
Snaga: 1,2kW
Kapacitet: 120kg
Dimenzije: 710x710x1200
Sastoji se od upravljačke jedinice i ladica za sušenje praška (200kg)
Termostat, termometar, sklopka i žarulja
Trofazni priključak
Plastificirano kućište
Spremnik i unutrašnjost od nehrđajućeg materijala

Web shop link
Peć za sušenje elektroda PS 200/400
Peć za sušenje elektroda PS 200/400

Model: PS 200/400
Temperatura grijanja: 400°C
Snaga: 1,2kW
Kapacitet: 200kg
Dimenzije: 700x700x1000
Sastoji se od upravljačke jedinice i prostora za sušenje (200kg)
Termostat, termometar, sklopka i žarulja
Trofazni priključak
Plastificirano kućište
Spremnik i unutrašnjost od nehrđajućeg materijala
Ovaj proizvod je zaštićen pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo pod brojem D20130126-1

8. LITERATURA

[1] Kralj S.; Andrić Š.:Osnove zavarivačkih i srodnih postupaka, Fakultet Strojarstva i Brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, 1992.
[2] Tvrtka Sigmat

Povezano s kategorijama