ESAB automation

Multitrac strojevi mogu se koristiti i kod SAW i kod MIG\MAG zavarivanja. ovisno o odabranom modelu, jednako će kvalitetno raditi s jednostrukom ili dvostrukom žicom. Jedinica za dodavanje žice osigurava ujednačenu, stabilnu brzinu dodavanja. Pogon na četiri kotača omogućuje preciznu brzinu kretanja. Digitalna upravljačka ploča omogućuje točno određivanje i kontrolu parametara zavarivanja. Multitrac je potpuno pokretan i lako se može pomicati od jednog do drugog mjesta zavarivanja. Može se brzo prilagoditi različitim radnim površinama. Predviđen za upotrebu s LAF ili TAF zavarivačkim izvorima napajanja.

A21 PRD 160 TIG glava za orbitalno zavarivanje

A21 PRD 160 TIG glava za orbitalno zavarivanje

Dizajnirana za cijevi vanjskog promjera od 160 mm (6 inch) ili više.  Kretanje po cijevi na nosaču koji je prilagođen promjeru cijevi.  Osnovni model za cijevi tankih stijenki uključuje jedan motor za kretanje.  Rješenja za debele stijenke uključuju punjenje žicom, kontrolu napona luka (AVC) i module za njihanje.

Stroj za zavarivanje Miggytrac 3000

Miggytrac 3000

Kompletan, uređaj za MIG\MAG zavarivanje.

Malih dimenzija, kompaktan, motoriziran traktor s ugrađenim dodavačem žice, gorionik hlađen vodom, dizajniran za horizontano strojno MIG zavarivanje ploča i nosača. Transportna jedinica s pogonom na četiri kotača. Transportna jedinica kreće se dijagonalno prema poziciji koja se zavaruje...

Stroj za zavarivanje ESAB A2 Multitrac s A2/A6 PEK upravljačkom jedinicom

A2 Multitrac s A2/A6 PEK upravljačkom jedinicom

Univerzalni zavarivački traktor za SAW elektrolučno i MIG\MAG zavarivanje

A2 Multitrac s A2/A6 PEK upravljačkom jedinicom može se koristiti i kod SAW i kod MIG\MAG zavarivanja. Ako je odabran SAW naèin, A2 Multitrac jednako će kvalitetno raditi s jednostrukom ili dvostrukom žicom. Jedinica za dodavanje žice osigurava ujednačenu, stabilnu brzinu dodavanja.