Elektrootporno zavarivanje

Točkasto zavarivanje ili točkasto elektrootporno zavarivanje je preklopno zavarivanje taljenjem dvaju dijelova stegnutih između dviju elektroda, kroz koje se dovodi električna struja. Nastali zavar ima oblik točke, a presjek mu je u obliku leće. Strojevi za elektrootporno zavarivanje visoke kvalitete, namijenjeni za točno određeni postupak zavarivanja, imaju ugrađene i kvalitetne uređaje za vođenje i kontrolu procesa zavarivanja. U slučaju da se mijenja način i vrsta zavarivanja na pojedinom stroju, treba paziti na dobar izbor novih parametara zavarivanja.

Strojevi za elektrootporno zavarivanje

Strojevi za elektrootporno zavarivanje

Točkasto zavarivanje ili točkasto elektrootporno zavarivanje je preklopno zavarivanje taljenjem dvaju dijelova stegnutih između dviju elektroda, kroz koje se dovodi električna struja. Nastali zavar ima oblik točke, a presjek mu je u obliku leće.

Strojevi za elektrootporno zavarivanje visoke kvalitete, namijenjeni za točno određeni postupak zavarivanja, imaju ugrađene i kvalitetne uređaje za vođenje i kontrolu procesa zavarivanja. U slučaju da se mijenja način i vrsta zavarivanja na pojedinom stroju, treba paziti na dobar izbor novih parametara zavarivanja.

Strojevi za zavarivanje, Aparat za elektrootporno zavarivanje

Aparat za elektrootporno zavarivanje

Monofazni, prijenosni, mikroprocesorski upravljani, aparat za točkasto zavarivanje.

Primjeren za točkasto zavarivanje limova max. debljine 2 +2 mm.