Savjeti pri zavarivanju

Savjeti za: mig zavarivanje, Aluminijsko MIG zavarivanje, Zavarivanje prahom punjenom žicom, TIG zavarivanje, Zavarivanje elektrodom, Rezanje plazme, Elektrootporno zavarivanje...

MIG zavarivanje

 1. Za tanke metale koristite žicu s manjim promjerom. Za deblji metal koristite žicu većeg promjera i jači stroj. Pogledajte preporuke stroja za kapacitet zavarivanja.

 2. Koristite ispravnu vrstu žice za zavarivanje osnovnog metala. Koristite nehrđajuće čelične žice za nehrđajući čelik, aluminijske žice za aluminij i čelične žice za čelik.

 3. Koristite odgovarajući plin za zaštitu. CO2 je dobar za zaštitu zavarenih spojeva na čeliku, ali može biti previše vruć za tanak metal. Koristite 75% argona / 25% CO2 za tanje čelike. Koristite samo argon za aluminij. Možete koristiti trostruku smjesu za nehrđajući čelik (Helij + Argon + CO2).

 4. Kod čelika postoje dvije uobičajene vrste žica. Koristite AWS klasifikaciju ER70S-3 za sve namjene, ekonomično zavarivanje. Koristite žicu ER70S-6 kada je potrebno više deoksidizatora za zavarivanje na prljavom ili zahrđalom čeliku.

 5. Provjerite odgovara li vaša kontaktna provodnica, crijevo za pištolj i pogonski valjci na veličinu žice koju koristite.

 6. Očistite čahuru pištolja i pogonske valjke s vremena na vrijeme i čuvajte mlaznicu pištolja čistom od prskanja. Zamijenite kontaktnu provodnicu ako je blokirana ili slabo provodi žicu.

 7. Držite pištolj što je moguće ravnije pri zavarivanju, kako biste izbjegli loš dovod žice.

 8. Koristite obje ruke kako biste namjestili pištolj kada zavarujete. Učinite to kad god je to moguće. (To vrijedi i za zavarivanje elektrodom, TIG zavarivanje i rezanje plazmom.)

 9. Održavajte napetost dodavača žice i pritisak na kotačićima dovoljnom da biste osigurali dodavanje žice, ali nemojte previše pritegnuti.

 10. Čuvajte žicu na čistom i suhom mjestu kada ne zavarujete kako biste izbjegli prljanje koje uzrokuje loše zavare.

 11. Koristite DCEP (obrnuti polaritet) na izvoru napajanja.

Aluminijsko MIG zavarivanje

 1. Najbolje dodavanje žice za aluminij obavlja se pištoljem s pogonom. Ako ne možete koristiti takav pištolj, koristite najkraći mogući pištolj i držite pištolj što je moguće ravnije. Koristite samo argon kao zaštitni plin. Prilikom zavarivanja aluminijem koristite samo tehniku guranja.

 2. Ako imate problema sa dodavačem žice, jedna stvar koju možete probati je kontakt provodnica veća za jednu jedinicu mjere od promjera žice koju koristite.

 3. Najčešći tip žice je ER4043 za sve namjene rada. ER5356 je čvršća žica (lakše se dodaje), a koristi se kada su potrebne jaći i čvršći zavari.

 4. Očistite aluminij prije zavarivanja kako biste uklonili sloj oksida. Koristite čeličnu četkicu od nehrđajućeg čelika koja se koristi samo za čišćenje aluminija.

 5. Napunite krater na kraju zavara kako biste izbjegli pukotinu. Jedan od načina da to učinite je da se na kraju zavarivanja ostane u sekciji za zavarivanje na sekundu

 

Zavarivanje prahom punjenom žicom

 1. Koristite tehniku povlačenja

 2. Čuvajte žicu čistom i suhom radi postizanja najboljih rezultata zavarivanja.

 3. Zavarivanje je slično zavarivanju elektrodom, jer se nakon zavarivanja treba odstraniti sloj šljake. Upotrijebite čekić za struganje i žičanu četku.

 4. Samo-zaštitna prahom punjena žica ne treba plin za zaštitu. (Zaštita je u žici.) Stoga je pogodna za rad na otvorenom, gdje vanjski zaštitni plin ima manji učinak.

 5. Samo-zaštitnom prahom punjenom žicom općenito je teže zavarivati na tankim metalima u odnosu na MIG zavarivanje.

 

TIG zavarivanje

 1. Dobar postupak za tanke metael - vrlo čist proces koji rezultira estestki dobrim zavarima.

 2. Koristite argonsku zaštitu za čelik, nehrđajući čelik i aluminij.

 3. Koristite DC-Straight Polarity (DCEN) za čelik i nehrđajući čelik. Koristite AC za aluminij.

 4. Uvijek koristite push tehniku s TIG gorionikom.

 5. Uskladite veličinu volframske elektrode s veličinom čahura.

 6. Aluminij -koristite čistu volfram elektrodu, AWS klasu EWP (zelena identifikacijska oznaka).

 7. Čelik i nehrđajući čelik - koristiti 2% thoriated volfram, AWS klase EWTH-2 (crvena oznaka za identifikaciju).


Zavarivanje elektrodom

 1. Koristite tehniku povlačenja za većinu aplikacija.

 2. Poduzmite mjere predostrožnosti s letećim materijalima pri odrezivanju troske.

 3. Čuvajte i osušite elektrode - slijedite preporuke proizvođača.

 4. Penetracija: DCEN -Najmanji prodor, AC -srednji (može biti i više prskotina), DCEP – nejveći prodora.
   

Rezanje plazme

 1. Čisto, suho, važan je čist protok zraka.

 2. Ostanite na preporučenom tlaku zraka (više zraka nije nužno bolje!)

 3. Lagano prislonite vrh gorionika na radni komad.

 4. Prilikom početka rezanja, počnite na kraju materijala koji treba rezati i pazite da je luk potpuno prodro kroz metal prije nastavka.

 5. Gorionik mora biti okomit na obradak.

 6. Radni kabel treba pričvrstiti što bliže obradku.

 7. Ako vidite luk koji prolazi kroz dno metala kojeg režete, on će eliminirati nagađanja o vašoj brzini rezanja.

 

Elektrootporno zavarivanje

 1. Elektrootporno zavarivanje nije preporučljivo za aluminijske, bakrene ili bakrene slitine. Koristite samo za čelik i nehrđajući čelik.

 2. Za više topline (izlaz struje) koristite kraća kliješta.

 3. Za jedinice bez kontrole topline, duljina krakova se može koristiti za kontrolu. Na primjer, za tanke metale u kojima želite manje topline, mogu se upotrijebiti i dulji krakovi.

 4. Imajte na umu da se dulji krakovi mogu savijati i možete izgubiti pritisak kod zavarivanja.

 5. Za zavarene metale, pazite da nema razmaka između komada - to će oslabiti zavarivanje.

 6. Držite poravnanje klinova ravno, tako da se vrhovi precizno dodiruju. Također, održavajte pravilno prilagođavanje tlaka - ne previše ili premalo tlaka.

 7. Kada vam je potrebno da jedna strana zavara ima dobar izgled, možete malo poravnati (strojno) vrh s te strane.