POSTUPAK TVRDOG LEMLJENJA OBLOŽENOM SREBRENOM ŽICOM

Ovaj postupak se koristi za lemljenje bakra, čelika, mesinga, bakrenih legura, nikla itd...

POSTUPAK je slijedeći:

  • Površina materijala mora se očistiti od oksidacije.
  • Samo čišćenje ovisi o materijalima pa se tako bakar i mesing očiste s kiselinama (najbolje sa solnom kiselinom) ili pastama za čišćenje.
  • Za zagrijavanje materijala koji se zalemljuju najčešće se koriste plinovi acetilen i kisik.
  • Zagrijavanje se obavlja pomoću plamenika koji se odabiru ovisno o debljini materijala koji se lemi.
  • Materijal se zagrijava na temperaturu 600-750*C.
  • Kad je materijal zagrijan (površina poprimi crvenu boju) dodaje se žica na zagrijano mjesto i razljeva.
  • Kod postupka lemljenja mesinganom žicom dodaje se prašak BORAX.
  • Laganim kružnim i pravocrtnim pokretima plamenika srebreni lem se razljeva na željenu širinu.
  • Postupak lemljenja srebrenom žicom daje finiji i čišći zavar od lemljenja mesinganom žicom i praškom BORAX-om
  • Nakon hlađenja zalemljenog komada, isti čistimo žičanom četkom (mesinganom ili četkom od inoxa) ili sa arci krpom.