POSTUPAK TVRDOG LEMLJENJA OBLOŽENOM SREBRENOM ŽICOM

Ovaj postupak se koristi za lemljenje bakra, čelika, mesinga, bakrenih legura, nikla itd...

POSTUPAK je slijedeći:

 • Površina materijala mora se očistiti od oksidacije.
 • Samo čišćenje ovisi o materijalima pa se tako bakar i mesing očiste s kiselinama (najbolje sa
 • solnom kiselinom) ili pastama za čišćenje.
 • Za zagrijavanje materijala koji se zalemljuju najčešće se koriste plinovi acetilen i kisik.
 • Zagrijavanje se obavlja pomoću plamenika koji se odabiru ovisno o debljini materijala koji
 • se lemi.
 • Materijal se zagrijava na temperaturu 600-750*C.
 • Kad je materijal zagrijan (površina poprimi crvenu boju) dodaje se žica na zagrijano mjesto
 • i razljeva.
 • Kod postupka lemljenja mesinganom žicom dodaje se prašak BORAX.
 • Laganim kružnim i pravocrtnim pokretima plamenika srebreni lem se razljeva na željenu
 • širinu.
 • Postupak lemljenja srebrenom žicom daje finiji i čišći zavar od lemljenja mesinganom žicom i
 • praškom BORAX-om
 • Nakon hlađenja zalemljenog komada, isti čistimo žičanom četkom (mesinganom ili četkom
 • od inoxa) ili sa arci krpom.

bakrena žica za tvrdo lemljenje, sigmat zavarivanje

mesingana žica za tvrdo lemljenje

Vrsta objave
Povezano s kategorijama