Električna vitla | Yale | Sigmat oprema za industriju

Beskonačno električno vitlo...

Beskonačno električno vitlo YaleMtrac

Cijena Send an inquiry

Beskonačno električno vitlo za čelično
uže koje prolazi kroz vitlo
Neograničena dužina čeličnog užeta,
kako i visina dizanja
Kompaktno i lako za upravljanje
Napon 230 V ili 400 V

Električno vitlo RPE

Električno vitlo RPE

Cijena Send an inquiry

Operativni napon 400 V (prebacivanja
na 230 V) - 3 faze, 50 Hz, 40% ED,
zaštita IP 54. Pokretna klizna spojka za
zaštitu od preopterećenja vitla
(1000 kg kapacitet). Podmazivanje mašću
osigurava upotrebu u bilo kojem položaju.
Disk kočnice na motoru osiguravaju
osiguranje tereta i u slučaju nestanka
struje.