11. međunarodno znastveno-stručno savjetovanje SBZ 2021

Arhivska forografija

U godini obilježavanja obljetnice „Đuro Đaković”-100 godina metaloprerađivačke industrije u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet pod pokroviteljstvom Sigmata d.o.o. domaćin je 11. međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja SBZ 2021:

„STROJARSKE TEHNOLOGIJE U IZRADI ZAVARENIH KONSTRUKCIJA I
PROIZVODA, SBZ 2021.“

Teme:

Nove tehnologije i materijali
Postupci zavarivanja
Robotizacija i automatizacija
Posude pod tlakom
Zavarivanju srodne tehnike
Izrada zavarenih konstrukcija
Kontrola kvalitete zavarenih proizvoda
Pouzdanost i sigurnost zavarenih proizvoda i konstrukcija
Zavarljivost materijala
Dodatni materijali za zavarivanje
Oprema za zavarivanje i srodne postupke
Kadrovi i obrazovanje u zavarivanju
Metalurgija
Ekologija i zaštita na radu
Ekonomski aspekti u zavarivanju