ESAB prezentacija

Zavarivanje ESAB

ESAB, jedan od vodećih svjetskih proizvođača zavarivačke opreme i dodatnih materijala predstavio je u Sigmatu najvonije strojeve i opremu za zavarivanje.

Uz demonstracije zavarivanja Sigmatovi poslovni partneri i djelatnici mogli su vidjeti na koji način se najbolje mogu iskoristiti ESAB strojevi Rebel EMP 235Ic, Renegade ES 300i i ET 300i kao i Aristo Mig 4004i Pulse.

ESAB zavarivanje
Sigmat zavarivanje
Sigmat zavarivanje
Sigmat zavarivanje
Sigmat zavarivanje
Sigmat zavarivanje
Sigmat zavarivanje
Sigmat zavarivanje
Sigmat zavarivanje
Sigmat zavarivanje
Sigmat zavarivanje
Sigmat zavarivanje
Sigmat zavarivanje
Sigmat zavarivanje