Komunalna oprema

Komunalna oprema, Posude za otpad

Posude za otpad

Koševi za otpad od inoxa ili čeličnog lima, mogućnost plastifikacije.

Prozivodnja, komunalna oprema, Klupe, čekaonice, štandovi

Klupe, čekaonice, štandovi

Autobusne čekaonice, klupe s naslonom ili bez naslona. Visoka kvaliteta i trajnost.

Cvijetnjaci, posude

Cvijetnjaci, posude

Postolje od čelika, posude od pocinčanog lima, više razina.

Proizvodnja komunalne opreme Ormarići, poklopci, rešetke

Ormarići, poklopci, rešetke

Ormarići za poštu, hidrant, plinski sandučići, poklopci šahta .

Vlastiti proizvodi, proizvodnja: Stalci za bicikle

Stalci za bicikle

Različiti modeli, izrada prema željama naručitelja.

Komunalna oprema, Lopatice za otpad

Lopatice za otpad

Izrađene od čelika, plastificirane, više boja

Natpisi ulica

Natpisi ulica

Izrađeni od aluminijskog lima, natpisi prema željama

Ostala komunalna oprema

Ostala komunalna oprema

Jarboli, dimnjaci, police, nosač zastave...