Kliješta i stege za masu

Korištenje kvalitetnih kliješta za masu od velike je važnosti za kvalitetu zavara. Bez pravilnog uzemljenja, napon ne proizvodi dovoljno topline za pravilno zavarivanje, a postoji mogućnost oštećenja stroja za zavarivanje kao i kabela. Koristi se nekoliko metoda: možete pričvrstiti na tlo kabel na radnom stolu, priključiti izravno na obradak ili vijak itd.

Nudimo:

ECCR modeli posjeduju bakrenu pletenicu

ECCR modeli-spajanje kabla preko matice

Rotirajuće stege za EPP postupak