Držači elektrode

Držač elektrode je stezna naprava za držanje elektrode, sigurno, u bilo kojem položaju. Kabel za zavarivanje spojen je na držač kroz šuplju izoliranu ručku. Dizajn držača elektrode omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu elektrode. Dvije osnovne vrste držača elektrode su: izolirani i neizolirani. Neizolirani se ne preporučuju jer su podložni slučajnom kratkom spoju tijekom zavarivanja. Držači elektroda izrađuju se u različitim veličinama, a proizvođači imaju vlastiti sustav oznaka. Svaki držač je dizajniran za korištenje u određenom rasponu elektroda promjera i struje za zavarivanje. Prilikom zavarivanja sa strojem koji ima 300-amperažu potrebni su vam jači držači elektrode nego kod zavarivanja sa 100-amperskim strojem.