Držači elektrode

Držač elektrode je stezna naprava za držanje elektrode, sigurno, u bilo kojem položaju. Kabel za zavarivanje spojen je na držač kroz šuplju izoliranu ručku. Dizajn držača elektrode omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu elektrode.

DRŽAČI ELEKTRODE U PRODAJI

Držač elektrode 600A navojni

Držač elektrode 600A navojni

Cijena 18,92 €

- 600 A
- navojni
- max. Ø elektrode: 6,30
- presjek kabla: 95mm2

Držač elektrode 600A

Držač elektrode 600A

Cijena 15,19 €

- 600 A
- opružni
- max. Ø elektrode: 6,30
- presjek kabla: 70mm2

Držač elektrode 400 A EHO

Držač elektrode 400 A EHO

Cijena 16,10 €

- 400 A EHO
- opružni
- max. Ø elektrode: 5,00
- presjek kabla: 50mm2
- pogodan za dugtrajan rad s jakim strujama

Držač elektrode 400A

Držač elektrode 400A

Cijena 10,15 €

- 400 A
- opružni
- max. Ø elektrode: 5,00
- presjek kabla: 50mm2

Držač elektrode 600 A EHO

Držač elektrode 600 A EHO

Cijena 19,36 €

- 600 A EHO
- opružni
- max. Ø elektrode: 6.30
- presjek kabla: 70mm2
- pogodan za dugtrajan rad s jakim strujama

Držač elektrode 300A

Držač elektrode 300A

Cijena 10,36 €

- 300 A
- opružni
- max. Ø elektrode:4,00
- presjek kabla: 50mm2


Držač elektrode 200A

Držač elektrode 200A

Cijena 9,03 €

- 200 A
- opružni
- max. Ø elektrode: 3,25
- presjek kabla: 25mm2

Dvije osnovne vrste držača elektrode su: izolirani i neizolirani. Neizolirani se ne preporučuju jer su podložni slučajnom kratkom spoju tijekom zavarivanja. Držači elektroda izrađuju se u različitim veličinama, a proizvođači imaju vlastiti sustav oznaka. Svaki držač je dizajniran za korištenje u određenom rasponu elektroda promjera i struje za zavarivanje. Prilikom zavarivanja sa strojem koji ima 300-amperažu potrebni su vam jači držači elektrode nego kod zavarivanja sa 100-amperskim strojem.