Reducir ventili za acetilen

U Sigmat prodaji industrijske opreme nudimo sve vrste reducir ventila, a posebno izdvajamo ponudu naših reducir ventila za acetilen:

Reducir ventil acetilen...

Reducir ventil acetilen BASECONTROL DIN

Cijena 80,18 € (604.12 HRK)

Regulator tlaka za boce u skladu s normom ISO 2503.Malih dimenzija,ali robusnih osobina. Siguran rad s komprimiranim plinovima do 230 bar-a. Priključak na bocu u
skladu s važećim normama.

Priključak za bocu: STREMEN
Priključak za crijevo: 3/8"L
Ulazni/izlazni tlak(bar): 20/1.5
 

Reducir ventil acetilen,...

Reducir ventil acetilen, Morris

Cijena 77,37 € (582.94 HRK)

Plin - Acetilen, Ulazni priključak - Stremen, Izlazni priključak - 3/8" lh

Ulazni/izlazni tlak (bar): 20/1.5

Reducir ventil acetilen...

Reducir ventil acetilen RHINO K

Cijena 37,50 € (282.54 HRK)

Priključak za bocu: Stremen
Priključak za crijevo: 3/8" L
Ulazni izlazni tlak (bar): 15 / 1,5

 

Reducir ventil acetilen...

Reducir ventil acetilen PROCONTROL

Cijena 113,03 € (851.62 HRK)

Površina kućišta visokootporna na atmosferske utjecaje.
Svi pokretni dijelovi u području visokog tlaka su zaštićeni. Vodootporan.Radna temperatura od -20 °C do 60°C. Masa : 1.9kg.

Priključak za bocu: STREMEN
Priključak za crijevo: 3/8"
Ulazni / izlazni tlak(bar): L 20/1.5 23488