Reducir ventili za kisik

Reducir ventil kisik je ključan uređaj koji se koristi za precizno reguliranje tlaka komprimiranog kisika. Njegova glavna svrha je smanjenje visokog ulaznog tlaka na željeni izlazni tlak kako bi se osigurala sigurna i pouzdana opskrba kisikom. Ovaj ventil ima važnu ulogu u medicinskim, industrijskim i istraživačkim postrojenjima. Osigurava stabilnost i točnost tlaka kisika, čime se sprječavaju potencijalne opasnosti i omogućuje siguran rad s ovim vitalnim plinom u različitim aplikacijama.

Prodaja reducir rentila za kisik

Reducir ventil za kisik,...

Reducir ventil za kisik, Morris

Cijena 68,65 €

Plin - Kisik, Izlazni priključak - 1/4", Ulazni priključak - W21.8x1/14"

Ulazni/izlazni tlak (bar): 200/10

Reducir ventil kisik...

Reducir ventil kisik PROCONTROL

Cijena 104,13 €

Površina kućišta visokootporna na atmosferske utjecaje. Svi pokretni dijelovi u području visokog tlaka su zaštićeni. Vodootporan. Radna temperatura od -20 °C do 60°C.

Masa : 1.9kg.
Priključak za bocu: W21.8X1/14"
Priključak za crijevo: 1/4"
Ulazni / izlazni tlak(bar): 200/10

Reducir ventil kisik...

Reducir ventil kisik BASECONTROL DIN

Cijena 78,00 €

Regulator tlaka za boce u skladu s normom ISO 2503.Malih dimenzija, ali robusnih osobina.Siguran rad s komprimiranim plinovima do 230 bar-a. Priključak na bocu u skladu s važećim normama.

Priključak za bocu: W21.8X1/14"
Priključak za crijevo: 1/4"
Ulazni/izlazni tlak(bar): 200/10

Reducir ventil kisik RHINO K

Reducir ventil kisik RHINO K

Cijena 44,57 €

Priključak za bocu: W21.8X1/14"
Priključak za crijevo: 1/4"
Ulazni tlak / protok (bar / l/min): 200 / 10