GCE - Reducir ventili

Reducir ventil protočni...

Reducir ventil protočni formir PROCONTROL

Cijena 180,00 € (1356.21 HRK)

Površina kućišta visokootporna na atmosferske utjecaje. Svi pokretni dijelovi u području visokog tlaka su zaštićeni. Vodootporan. Radna temperatura od -20 °C do 60°C.

Masa: 1.9kg.
Priključak za bocu: W21.8X1/14" L
Priključak za crijevo: 3/8" L
Ulazni/izlazni tlak(bar): 200/0-50 l/min

Reducir ventil kisik...

Reducir ventil kisik PROCONTROL

Cijena 107,35 € (808.83 HRK)

Površina kućišta visokootporna na atmosferske utjecaje. Svi pokretni dijelovi u području visokog tlaka su zaštićeni. Vodootporan. Radna temperatura od -20 °C do 60°C.

Masa : 1.9kg.
Priključak za bocu: W21.8X1/14"
Priključak za crijevo: 1/4"
Ulazni / izlazni tlak(bar): 200/10

Reducir ventil acetilen...

Reducir ventil acetilen BASECONTROL DIN

Cijena 90,68 € (683.23 HRK)

Regulator tlaka za boce u skladu s normom ISO 2503.Malih dimenzija,ali robusnih osobina. Siguran rad s komprimiranim plinovima do 230 bar-a. Priključak na bocu u
skladu s važećim normama.

Priključak za bocu: STREMEN
Priključak za crijevo: 3/8"L
Ulazni/izlazni tlak(bar): 20/1.5
 

Reducir ventil acetilen...

Reducir ventil acetilen PROCONTROL

Cijena 122,00 € (919.21 HRK)

Površina kućišta visokootporna na atmosferske utjecaje.
Svi pokretni dijelovi u području visokog tlaka su zaštićeni. Vodootporan.Radna temperatura od -20 °C do 60°C. Masa : 1.9kg.

Priključak za bocu: STREMEN
Priključak za crijevo: 3/8"
Ulazni / izlazni tlak(bar): L 20/1.5 23488Reducir ventil za Ar/CO2 mini

Reducir ventil za Ar/CO2 mini

Cijena 20,96 € (157.92 HRK)
  • površina kućišta visokootporna na atmosferske utjecaje.
  • svi pokretni dijelovi u području visokog tlaka su zaštićeni.

Priključak za bocu: 21,8 x 1/14”
Priključak za crijevo: 1/4”
Izlazni tlak (bar): 10

Reducir ventil dušik...

Reducir ventil dušik PROCONTROL (200/10)

Cijena 110,03 € (829.02 HRK)

Površina kućišta visokootporna na atmosferske utjecaje. Svi pokretni dijelovi u području visokog tlaka su zaštićeni. Vodootporan. Radna temperatura od -20 °C do 60°C.

Masa : 1.9kg.
Priključak za bocu: W24.32X1/14"
Priključak za crijevo:  1/4"
Ulazni / izlazni tlak(bar): 200/10

Reducir ventil kisik...

Reducir ventil kisik BASECONTROL DIN

Cijena 78,00 € (587.69 HRK)

Regulator tlaka za boce u skladu s normom ISO 2503.Malih dimenzija, ali robusnih osobina.Siguran rad s komprimiranim plinovima do 230 bar-a. Priključak na bocu u skladu s važećim normama.

Priključak za bocu: W21.8X1/14"
Priključak za crijevo: 1/4"
Ulazni/izlazni tlak(bar): 200/10

Reducir ventil za propan-butan

Reducir ventil za propan-butan

Cijena 102,65 € (773.42 HRK)
  • površina kućišta visokootporna na atmosferske utjecaje.
  • svi pokretni dijelovi u području visokog tlaka su zaštićeni.

Priključak za bocu: 21,8 x 1/14”
Priključak za crijevo: G 3/8”LH
Izlazni tlak (bar): 1,5 / 2,5

Reducir ventil dušik...

Reducir ventil dušik PROCONTROL (200/30)

Cijena 178,10 € (1341.89 HRK)

Površina kućišta visokootporna na atmosferske utjecaje. Svi pokretni dijelovi u području visokog tlaka su zaštićeni. Vodootporan. Radna temperatura od -20 °C do 60°C.

Masa: 1.9kg.
Priključak za bocu: W24.32X1/14"
Priključak za crijevo:  1/4"
Ulazni / izlazni tlak(bar): 200/30

Reducir ventil Ar/CO2...

Reducir ventil Ar/CO2 PROCONTROL

Cijena 103,95 € (783.21 HRK)

Površina kućišta visokootporna na atmosferske utjecaje. Svi pokretni dijelovi u području visokog tlaka su zaštićeni. Vodootporan. Radna temperatura od -20 °C do 60°C. Masa : 1.9kg.

Priključak za bocu; W21.8X1/14"  
Priključak za crijevo: 1/4"
Ulazni / izlazni tlak(bar):200/0-24 l/min

Reducir ventil propan-butan...

Reducir ventil propan-butan PROCONTROL

Cijena 128,80 € (970.44 HRK)

Površina kućišta visokootporna na atmosferske utjecaje. Svi pokretni dijelovi u području visokog tlaka su zaštićeni. Vodootporan. Radna temperatura od -20 °C do 60°C.

Masa : 1.9kg.
Priključak za bocu: W21.8X1/14"L
Priključak za crijevo: 3/8"
Ulazni / izlazni tlak(bar): 25/4

Reducir ventil formir...

Reducir ventil formir PROCONTROL

Cijena 139,01 € (1047.37 HRK)

Površina kućišta visokootporna na atmosferske utjecaje. Svi pokretni dijelovi u području visokog tlaka su zaštićeni. Vodootporan. Radna temperatura od -20 °C do 60°C.

Masa : 1.9kg.
Priključak za bocu: W21.8X1/14" L
Priključak za crijevo:  3/8" L
Ulazni / izlazni tlak(bar):  200/0-50 l/min

Reducir ventil protočni...

Reducir ventil protočni Ar/CO2 PROCONTROL

Cijena 193,08 € (1454.76 HRK)

Površina kućišta visokootporna na atmosferske utjecaje. Svi pokretni dijelovi u području visokog tlaka su zaštićeni. Vodootporan. Radna temperatura od -20 °C do 60°C.

Masa : 1.9kg.
Priključak za bocu: W21.8X1/14"
Priključak za crijevo: 1/4"
Ulazni/izlazni tlak(bar): 200/0-30 l/min

Obujmica Ohr Klema

Obujmica Ohr Klema

Cijena 1,27 € (9.57 HRK)
Obujmica Ohr Klema: Snaga i jednostavnost u fiksiranju.