ESAB automation

Multitrac strojevi mogu se koristiti i kod SAW i kod MIG\MAG zavarivanja. ovisno o odabranom modelu, jednako će kvalitetno raditi s jednostrukom ili dvostrukom žicom. Jedinica za dodavanje žice osigurava ujednačenu, stabilnu brzinu dodavanja. Pogon na četiri kotača omogućuje preciznu brzinu kretanja. Digitalna upravljačka ploča omogućuje točno određivanje i kontrolu parametara zavarivanja. Multitrac je potpuno pokretan i lako se može pomicati od jednog do drugog mjesta zavarivanja. Može se brzo prilagoditi različitim radnim površinama. Predviđen za upotrebu s LAF ili TAF zavarivačkim izvorima napajanja.