Elektrootporno zavarivanje

Točkasto zavarivanje ili točkasto elektrootporno zavarivanje je preklopno zavarivanje taljenjem dvaju dijelova stegnutih između dviju elektroda, kroz koje se dovodi električna struja. Nastali zavar ima oblik točke, a presjek mu je u obliku leće. Strojevi za elektrootporno zavarivanje visoke kvalitete, namijenjeni za točno određeni postupak zavarivanja, imaju ugrađene i kvalitetne uređaje za vođenje i kontrolu procesa zavarivanja. U slučaju da se mijenja način i vrsta zavarivanja na pojedinom stroju, treba paziti na dobar izbor novih parametara zavarivanja.