Ventilacije za industriju

U prodaji fiksne i mobilne filter jedinice uz popratne odsisne ruke i setove za ventilaciju.

1. Mobilne filter ventilacije

Mobilna filter jedinica...

Mobilna filter jedinica SMARTMASTER

Cijena Send an inquiry

Kompaktna osnovna jedinica za ekstrakciju za povremenu upotrebu tijekom
zavarivanja. Osnovna mobilna jedinica za odvođenje dima za zavarivanje
dizajnirana je za povremenu upotrebu s malim količinama prašine. Rotirajuća
i zakretna ispušna hauba omogućuje upotrebu u radijusu od 360 stupnjeva
i osigurava samo nekoliko podešavanja tijekom zavarivanja. Osnovni uređaj
pogodan je za zavarivanje visokolegiranog čelika, zahvaljujući W3 odobrenju.

Mobilna filter jedinica...

Mobilna filter jedinica SMARTMASTER

Cijena Send an inquiry

Kompaktna osnovna jedinica za ekstrakciju za povremenu upotrebu tijekom
zavarivanja. Osnovna mobilna jedinica za odvođenje dima za zavarivanje
dizajnirana je za povremenu upotrebu s malim količinama prašine. Rotirajuća
i zakretna ispušna hauba omogućuje upotrebu u radijusu od 360 stupnjeva
i osigurava samo nekoliko podešavanja tijekom zavarivanja. Osnovni uređaj
pogodan je za zavarivanje visokolegiranog čelika, zahvaljujući W3 odobrenju.

Mobilna filter jedinica...

Mobilna filter jedinica PROFIMASTER

Cijena Send an inquiry

Zavarivanje jedinice fi ltra za dim u robusnoj kvaliteti s fi ltrom velikog kapaciteta.
Profi Master je robusna jedinica za fi ltriranje dima za povremeno i često
korištenje s malim do srednjim količinama prašine.
Filtar za jednokratnu upotrebu velikog kapaciteta lako se može promijeniti.
Rotirajuća i zakretna ispušna hauba omogućuje upotrebu u radijusu od 360
stupnjeva i osigurava samo nekoliko podešavanja tijekom zavarivanja.

Mobilna filter jedinica...

Mobilna filter jedinica PROFIMASTER

Cijena Send an inquiry

Zavarivanje dimnog fi ltra s dva ispušna kraka u robusnoj kvaliteti s fi ltrom velikog
kapaciteta. Profi Master je robusna jedinica za fi ltriranje dima za povremeno i
često korištenje s malim do srednjim količinama prašine. Filtar za jednokratnu
upotrebu velikog kapaciteta lako se može promijeniti. Izvedba s dvostrukom
ispušnom rukom s integriranim prigušivačima omogućuje istovremeno ili
naizmjenično djelovanje na dva mjesta s prilagodljivim radom usisavanja.

Mobilna filter jedinica...

Mobilna filter jedinica MAXIFIL

Cijena Send an inquiry

Ekstrakcijska jedinica za zavarivanje dima velikog kapaciteta i sigurne promjene
fi ltera. MaxiFil jedinice za odvod dima kombiniraju velike kapacitete fi ltra uz
promjenu fi ltera bez onečišćenja. Zbog svoje velike pokretljivosti i radijusa
od 360 stupnjeva, idealni su za redovitu upotrebu. Udoban fi ltrirani uređaj s
lakoćom upravlja aplikacijama s srednjim količinama dima i prašine.

Mobilna filter jedinica...

Mobilna filter jedinica MAXIFIL ACTIVE CARBON

Cijena Send an inquiry

Jedinica za ekstrakciju s aktivnim ugljenom fi ltriranim ugljenom i sigurna promjena
fi ltra. Uređaji fi ltri MaxiFil kombiniraju velike kapacitete fi ltra s promjenama
fi ltera bez onečišćenja. Filter s aktivnim ugljenom upija plinove i mirise. Njegova
velika pokretljivost i radijus od 360 stupnjeva čine ga idealnim uređajem za kontinuiranu
upotrebu. Udoban fi lter fi lter bez napora rukuje aplikacijama s srednjim
količinama dima i prašine.

Mobilna filter jedinica...

Mobilna filter jedinica MASTER XL

Cijena Send an inquiry

Usisna i fi ltrijska jedinica za zavarivanje dima kao osnovni model s filtrom koji se može očistiti, W3 IFA certifi kat. Funkcionalna jedinica za fi ltriranje s vremenskim, automatskim sustavom za čišćenje fi ltra za visoku razinu dima i prašine i stalnu upotrebu. Uložak filtra za membranu KemTex® ePTFE za ultra-fi ne čestice prašine odvaja čestice čak i ispod 0,1 μm. Zbog W3 / IFA certifikata prikladan je i za upotrebu u preradi krom-nikalnog čelika.

2. Fiksne filter ventilacije

Fixsna filter jedinica

Fixsna filter jedinica

Cijena Send an inquiry

MaxiFil jedinice za odvod dima kombiniraju velike kapacitete fi ltra uz promjenu
fi ltera bez onečišćenja. Udobna fi ltrijska jedinica lako rukuje sa srednjim
količinama dima i prašine. Zidna verzija je također kompaktna i idealna je za
redovitu upotrebu na licu mjesta

Odsisne ruke i zglobovi:

Odsisna ruka 3 zgloba

Odsisna ruka 3 zgloba

Cijena Send an inquiry

Odsisna ruka bez motora fleksibilno odsisno crijevo.

Odsisni set 2 zgloba

Odsisni set 2 zgloba

Cijena Send an inquiry

Odsisni set s motorom, fleksibilno odsisno crijevo.Za dodanu ventilaciju industrijskog prostora:

Mobilni ventilator model L

Mobilni ventilator model L

Cijena Send an inquiry

Pokretni ventilatori za provjetravanje i odstranjivanje

Primjena:

- Za visoku razinu dima i prašine
- Non-Stop primjena
- Za provjetravanje i odstranjivanje

Mobilni ventilator model XL

Mobilni ventilator model XL

Cijena Send an inquiry

Pokretni ventilatori za provjetravanje i odstranjivanje

Uređaji su vrlo tihi i prikladni za odstranjivanje npr. isparavanja kod zavarivanja ili ispušnih plinova automobila, kao i za provjetravanje kontejnera, cijevi i uskih radnih otvora.

Primjena:

  • Za visoku razinu dima i prašine
  • Non-Stop primjena
    Za provjetravanje i odstranjivanje

Ventilator model M

Ventilator model M

Cijena Send an inquiry

Ventilatori se koriste zajedno s usisnom jedinicom na KEMPER-ovim cijevima za odstranjivanje dima kod zavarivanja, teleskopskim cijevima i cijevima za usisavanje. Koriste se kod prozračivanja, ventiliranja i kod drugih upotreba gdje fi ltriranje zraka nije važno. S obzirom na kućište od silumina, ventilator je posebno tih i otporan na iskrenje.

Primjena:

- Za usisne cijevi, teleskopske cijevi i cijevi za odstranjivanje
- Za visoke razine dima i prašine
- Za stalnu upotrebu

Prednosti

- Vrlo tih i otporan na iskrenje s obzirom na kućište od silumina

Odlike

- Kućište i ventilator od silumina
- Modeli s 1000 do 2200 m³/h: spoj Ø 160
- Modeli do 3000 m³/h: spoj Ø 250

Varijante

- Različite voltaže
- Različiti razredi izvedbe

Ventilator model H

Ventilator model H

Cijena Send an inquiry

Ventilatori se koriste zajedno s usisnom jedinicom na KEMPER-ovim cijevima za odstranjivanje dima kod zavarivanja, teleskopskim cijevima i cijevima za usisavanje. Koriste se kod prozračivanja, ventiliranja i kod drugih upotreba gdje filtriranje zraka nije važno. S obzirom na kućište od silumina, ventilator je posebno tih i otporan na iskrenje.

Primjena - Za usisne cijevi, teleskopske cijevi i cijevi za odstranjivanje
- Za visoke razine dima i prašine
- Za stalnu upotrebu

Prednosti

- Vrlo tih i otporan na iskrenje s obzirom na kućište od silumina

Odlike

- Kućište i ventilator od silumina
- Modeli s 1000 do 2200 m³/h: spoj Ø 160
- Modeli do 3000 m³/h: spoj Ø 250

Varijante

- Različite voltaže
- Različiti razredi izvedbe

Ventilacija industrijskih prostora

Mehanička ventilacija je prisilna izmjena zraka u zatvorenome prostoru kroz vertikalne kanale na mehanički pogon pomoću ventilatora. Takva ventilacija se izvodi u razdoblju kad nema prirodne ventilacije odnosno kad nije dovoljno djelotvorna. Prednosti su što ne ovisi o vremenskim uvjetima, mogućnost regulacije te je pojednostavljen proces projektiranja sustava. Nedostaci su veliki investicijski troškovi, velika potrošnja energije, recirkulacija zraka te buka.

Kod odsisno ventilacije prostorija se nalazi u tlaku manjem od okolišnog čime se sprečava širenje lošeg zraka. Ventilator isisava zrak i izbacuje ga van.

Tlačna ventilacija funkcionira na način da uređaji za tlačnu ventilaciju ubacuju vanjski zrak u prostor koji se ventilira. Prostorija se drži u pretlaku u odnosu na susjedne prostorije i okolinu, te je time spriječen dotok onečišćenog zraka u ventilirani prostor. Zimi je potrebno zrak koji se ubacuje u prostoriju zagrijati približno do sobne temperature pomoću grijača zraka. Osnovni dijelovi ventilacijske komore su ventilator, grijač i filtar zraka, te kanal za dovod zraka.

Tlačna i odsisna ventilacija pogodna je za velike prostorije. Svježi zrak se ubacuje u prostoriju, dok se iskorišteni izbacuje van. Primjenjuje se za komfornu i industrijsku ventilaciju.

Prirodna ventilacija podrazumijeva izmjenu zraka u prostoriji bez korištenja ventilatora, to jest iskorištava prirodne zakone pri izmjeni zraka u nekoj zatvorenoj prostoriji. Zrak u zatvorenoj prostoriji se izmjenjuje zbog efekta dimnjaka (uzrok strujanja). 

Prednosti ovakvog tipa ventilacije su mali investicijski troškovi, jednostavno održavanje, jeftina pogonska energija, mala brzina strujanja zraka, niska razina buke i smanjenje emisija stakleničkih plinova. Nedostaci su slaba učinkovitost, slaba mogućnost upravljanja te ovisnost o vremenskim uvjetima.

Infiltracija kroz zazore podrazumijeva prodor zraka kroz zazore na prozorima i vratima te malenim dijelom kroz vanjske zidove. Prodor svježeg zraka u prostoriju procesom infiltracije ovisi o veličini zazora na vanjskim prozorima i vratima. Uvjet za ovakvu izmjenu je razlika tlaka između unutarnjeg i vanjskog zraka kao posljedica razlike temperature i energije. Ovakav tip ventilacije nije dovoljan i treba se koristiti u kombinaciji sa otvaranjem prozora i vrata.

Otvaranjem prozora i vrata postiže se najintenzivnija izmjena zraka u prostoriji. Ona ovisio o brzini vjetra, razlici između temperatura unutarnjeg i vanjskog zraka, vrsti prozora i roleta te rasporedu prozora u zgradi. Većina ljudi prozračuje svoje prostorije otvaranjem prozora pri čemu se razlikuje dugotrajno i kratkotrajno prozračivanje. Treba imati na umu da je kratko prozračivanje potpunim otvaranjem krila prozora i balkonskih vrata osobito s aspekta zaštite od prehlade i uštede toplinske energije za grijanje, bolje od trajnog prozračivanja kroz poluotvorena krila vrata ili prozora. U jednakim vremenskim intervalima na primjer svakih sat vremena otvorim prozor na 5 do 10 minuta i time izmijenimo kompletnu količinu staroga zraka.

Prirodna ventilacija kroz kanale znači izmjenu zraka u prostoriji bez prozora kroz vertikalne zidane ventilacijske kanale koji se izvode od pripadajuće prostorije do iznad krova zgrade. Pri tome treba imati na umu da ovakav tip ventilacije funkcionira ispravno samo ako je osigurano stalno dovođenje svježeg zraka u odgovarajućim količinama. Zrak se dovodi kroz otvor na zidu ili dnu krila vrata a odvodi iz prostorije kroz otvor ispod stropa s priključkom na ventilacijski kanal.