Ostala HTZ oprema

Ostala  HTZ  oprema za zavarivače i montere.

Osobna zaštitna sredstva obuhvaćaju odjeću i obuću koju koje radnici nose na sebi ili ih uptrebljavaju pri radu, a služe za zastitu tijela od štetnih utjecaja radnog okoliša. Štetni utjecaji koji ugrožavaju život ili zdravlje radnika pri spajanju i razdvajanju materijala su: prašina, dim, plinovi, rastaljeni, usijani ili vrući predmeti, električna struja, štetna zračenja itd.

Kod korištenja maski za disanje bitno je dobro nalijeganje maske, kako bi se spriječilo propuštanje nefiltriranog zraka. Filter treba odvajati cestice pare, a pri tome ne smije biti otežano disanje zavarivača. Takve maske ne uklanjaju plinove koje nastaju prilikom zavarivanja, s mogućom iznimkom ozona. Maske za zavarivanje s dovodom zraka uklanjaju brojne opasnosti koje nastaju prilikom zavarivanja. Sustav za dovod zraka mora osigurati dotok čistog zraka u zonu udisanja zavarivača. Hladniji zrak smanjuje osjećaj nelagode kod zavarivanja.

Maske za zavarivanje s filtrom sadrže filter kroz koji se upuhuje zrak uz pomoć ventilatora u zonu udisanja zavarivača. Oprema za disanje koja se sastoji od boce pod tlakom, respiratora i manometara, što omogućuje zavarivanje u zagušljivim ili zatrovanim atmosferama, gdje nije moguć dovod svježeg zraka.