Izdvojeni proizvodi i događaji

11. međunarodno znastveno-stručno savjetovanje SBZ 2021

U godini obilježavanja obljetnice „Đuro Đaković”-100 godina metaloprerađivačke industrije u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet pod pokroviteljstvom Sigmata d.o.o. domaćin je 11. međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja SBZ 2021:

„STROJARSKE TEHNOLOGIJE U IZRADI ZAVARENIH KONSTRUKCIJA I PROIZVODA, SBZ 2021.“

Teme:

Nove tehnologije i materijali

Postupci zavarivanja

Robotizacija i automatizacija

Posude pod tlakom

Zavarivanju srodne tehnike

Izrada zavarenih konstrukcija

Kontrola kvalitete zavarenih proizvoda

Pouzdanost i sigurnost zavarenih proizvoda i konstrukcija

Zavarljivost materijala

Dodatni materijali za zavarivanje

Oprema za zavarivanje i srodne postupke

Kadrovi i obrazovanje u zavarivanju

Metalurgija

Ekologija i zaštita na radu

Ekonomski aspekti u zavarivanju

Posted in: Novosti

Leave a comment