Zavarivanje - stručni članci

zavarivanje

6 stvari koje trebate znati prije početka zavarivanja

Što bi moglo predstavljati veću opasnost od alata koji koristi dovoljno energije za spajanje metala, a ako se koristi nepravilno, može vas ozlijediti? Iako je istina da zavarivanje može u početku malo zastrašiti, s malo truda, vremena i pravih alata, možete postati dovoljno dobri da odradite većinu poslova , a s vježbom samo ćete još više napredovati.

zavarivanje, zavarivac

Kako funkcionira zavarivanje?

Neboderi, egzotični automobili, lansiranja raketa - određene stvari jednostavno privlače vašu pažnju. Zavarivanje, po svemu sudeći, nije jedan od njih. Možda ste proveli cijeli svoj život bez da ste ikada razmišljali o toj temi. Sigurno će vas iznenaditi podatak da zavarivanje utječe prema nekim procjenama na čak 50 posto bruto nacionalnog proizvoda Sjedinjenih Američkih Država . Bez zavarivanja ni jedan od onih nevjerojatnih nebodera, automobila ili raketa ne bi postojali.

Odabir stroj za zavarivanje

Kako odabrati pravi stroj za zavarivanje?

Kupnja stroja za zavarivanje važna je dugoročna odluka koja vam može donijeti dodatne prihode, smanjiti  troškove servisa i omogućiti rad u širokom spektrm aktivnosti. Opcija mogu biti jako puno i zato smo sastavili ovaj vodič za kupnju stroja za zavarivanje. Naći ćete važne pojedinosti koje treba uzeti u obzir, usporedbu tipova strojeva i informacije o najprodavanijim robnim markama tvrtke ESAB i RHINO.

zavarivanje

AUTOMATIZACIJA PEĆI ZA SUŠENJE ELEKTRODE I PRAŠKA ZA ZAVARIVANJE

U radu se opisuju pogreške koje se mogu javiti kod zavarivanja uslijed prisutnosti vodika (vlage).Da bi ih izbjegli moramo voditi brigu o elektrodama i prašku za zavarivanje. Pravilno skladištenje je jedan od preduvjeta za izbjegavanje vlage. Prije upotrebeelektrode i prašak za zavarivanje sušimo kako bise spriječioutjecaj vlage na zavare. Pri sušenju se koristimo raznim pećima i sušačima.U radu su opisani neki od modela sušača i peći za sušenje sa tehničkim karakteristikama.

Zavarivanje konvencionalnim i pipeSolution puls postupkom

ZAVARIVANJE CJEVOVODA MODIFICIRANIM MIG/MAG POSTUPCIMA

MIG/MAG (GMAW) postupak zavarivanja je elektrolučni postupak zavarivanja taljenjem kod kojeg se električni luk formira između kontinuirano dovođene žice (elektrode) i osnovnog materijala u zaštitnoj atmosferi inertnih/aktivnih plinova ili smjesa plinova. U radu su prikazane osnove MAG/MIG postupka zavarivanja, neke od suvremenih modifikacija MAG/MIG postupka,te primjeri prilagođenih MIG/MAG postupaka za zavarivanje cijevnih spojeva.

ZAVARIVANJE LEGURE ALUMINIJUMA 5086 FSW POSTUPKOM

ZAVARIVANJE LEGURE ALUMINIJUMA 5086 FSW POSTUPKOM

Pri konvencionalnim postupcima elektrolučnog zavarivanja aluminijuma i njegovih legura, pored velike visprenosti zavarivača, neophodna je kvalitetna priprema stranica spoja, dodatni elektrodni materijal, gasna zaštita zone zavarivanja i adekvatni parametrizavarivanja. Zahvaljujući razvoju princima FSW postupka, kvaliteta zavarivanja aluminija i njegovih legura, prije svega, zavisi od geometrije alata za zavarivanje i parametara zavarivanja: brzine rotacije, aksijalne sile i brzine translatornog kretanja alata.

Konstruiranje automata za uzdužno zavarivanje

DIPLOMSKI RAD - Konstruiranje automata za uzdužno zavarivanje

U ovom diplomskom radu je na prijedlog tvrtke Sigmat d.o.o., obrađena konstrukcijska razrada postojećeg automata za uzdužno zavarivanje, gdje je prikazana razrada rješenja automata od početka konstrukcijskog razvoja, izrađena je lista zahtjeva, analizirane su glavne i parcijalne funkcije automata, istraženi su najčešći problemi koji se pojavljuju kod automata za uzdužno zavarivanje, provedena su poboljšanja, prikazan je 3D model automata i provedeni su potrebni proračuni. Provedena je industrijska analiza dizajna automata za uzdužno zavarivanje.