Komunalna oprema

Posude za otpad

Koševi za otpad od inoxa ili čeličnog lima, mogućnost plastifikacije.

Klupe, čekaonice, štandovi

Autobusne čekaonice, klupe s naslonom ili bez naslona. Visoka kvaliteta i trajnost.

Cvijetnjaci, posude

Postolje od čelika, posude od pocinčanog lima, više razina.

Ormarići, poklopci, rešetke

Ormarići za poštu, hidrant, plinski sandučići, poklopci šahta .

Stalci za bicikle

Različiti modeli, izrada prema željama naručitelja.

Lopatice za otpad

Izrađene od čelika, plastificirane, više boja

Natpisi ulica

Izrađeni od aluminijskog lima, natpisi prema željama

Ostala komunalna oprema

Jarboli, dimnjaci, police, nosač zastave...