Oprema za zavarivanje

Plinska tehnika

U Sigmatu nudimo veliki izbor plinske tehnike za industriju. Potražite najpovoljnije cijene i akcije na naše reducir ventile za kisik, dušik, acetilen, propan-butan i argon. Uz Zaštitne gume za manometre i sita nudimo mjerače protoka, osigurače povrata plina itd.

Oprema za zavarivače

Nudimo najveći izbor zavarivačke opreme. Uz držače elektroda, stege za masu, kablove mase, priključke na stroju, alat, kontrolna ogledala, kliješta, četke različitih oblika i dimenzija, kontaktne vodilice i plinske sapnice, nudimo wolfram elektrode, keramičke sapnice, oštrilice wolframa, ugljene elektrode, utikače i utičnice, markere i sl.

MIG/MAG oprema

Zavarivanje MIG postupkom ili elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti neutralnog plina, je vrsta elektrolučnog zavarivanja.

To je poluautomatski ili automatskipostupak zavarivanja, koji koristi stalno dovođenje gole žice kao elektrode za zavarivanje, a zaštićen je sa inertnom (neutralnom) ili poluinertnom mješavinom zaštitnih plinova(obično argon), da zaštiti zavareni spoj od zagađenja.

TIG oprema

Zavarivanje TIG postupkom ili elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom u zaštiti inertnog plina (GTAW), je ručni postupak zavarivanja u neutralnom zaštitnom plinu ili neutralnoj smjesi plinova, koji koristi netaljivu volframovu elektrodu i posebno dodatni materijal. Svojstvo ovog postupka je stabilan električni luk i visoko kvalitetan zavar. Najčešće se koristi za zavarivanje nehrđajućih čelika i lakih metala.

Kontrola

Greške u zavarenim spojevima nastaju kao i svaki tehnološki postupak, jer nose stalnu opasnost od nastajanja određenih grešaka. S obzirom na veliki broj utjecajnih čimbenika na kvalitetu zavarenih spojeva, na tu je opasnost potrebno obratiti posebnu pozornost kako pri izradi zavarene konstrukcije, tako i u njenoj primjeni.

Lemljenje

Potrebni su lemilica, kositar za lemljenje i pasta (tekućina) za lemljenje koja služi kao katalizator i pruža zaštitu metalne površine od ponovne oksidacije. Meko lemno sredstvo ili lem je legura kositra i olova, ponekad s tragovima bizmuta i antimona, a prodaje se u obliku žice ili štapića. Lemne kositrene žice s jezgrom od smole korisne su za manje poslove jer sadrže pastu za lemljenje.

Sredstva za čišćenje i zaštitu zavara

  • Nanošenje na materijal kistom, prskanjem, uranjanjem ili slično.
  • Čišćenje materijala od nehrđajućeg čelika.
  • Čišćenje materijala od inoxa.
  • Fluorovodična kiselina
  • Dušična kiselina

Zavarivanje je spajanje dvaju ili više, istorodnih ili raznorodnih materijala, taljenjem ili pritiskom, sa ili bez dodavanja dodatnog materijala na način da se dobije homogen zavareni spoj (zavareni spoj bez grešaka sa zahtjevanim mehaničkim i ostalim svojstvima).

Prvo korištenje samorodnog bakra započelo je prije 10000 godina, ali korištenje metala nije bilo šire moguće dok čovjek nije naučio izdvajati metale iz ruda taljenjem.
Prije 7000 godina, oko 5000 godina prije Krista u Perziji i Afganistanu je započelo izdvajanje metala bakra izruda - kamena, taljenjem u vatri.
Oko 3800 g. p. K. otkrivena je na srednjem istoku bronca, a kasnije je prenesena vještina njena dobivanja u Kinu, čime je potpomognut procvat kineske civilizacije, posebno za dinastije Čang oko 1500 g.p.K. Bronca je mnogo tvrđa od bakra, pa je bila i korisnija za upotrebu. Talište bakra i bronce je znatno niže od tališta željeza, što olakšava njihovo dobivanje.
Zavarivanje se razvijalo kao sastavni dio vještina kovača, zlatara i ljevača pri izradi oruđa za rad, oružja, posuda, nakita i građevina (ograde, vrata, mostovi, okovi, rešetke na prozorima...).

Ljevačko zavarivanje se razvilo usporedo s vještinom lijevanja. Krasne tankostijene lijevane vaze iz bronce imaju na sebi i "zavarenih" dijelova. Kasnijim lijevanjem su se spajali razni držači, oslonci i figure na već ranije odliveno osnovno tijelo vazeili nekog drugog predmeta.

Lemljenje je spajanje taljenjem legure s nižim talištem od materijala predmeta koji se spajaju. Kroz povijest se lemljenje kao tehnika spajanja primjenjivalo na nakitima i figurama.

... više o zavarivanju.

zavarivanje, zavarivac

Kako funkcionira zavarivanje?

Neboderi, egzotični automobili, lansiranja raketa - određene stvari jednostavno privlače vašu pažnju. Zavarivanje, po svemu sudeći, nije jedan od njih. Možda ste proveli cijeli svoj život bez da ste ikada razmišljali o toj temi. Sigurno će vas iznenaditi podatak da zavarivanje utječe prema nekim procjenama na čak 50 posto bruto nacionalnog proizvoda Sjedinjenih Američkih Država . Bez zavarivanja ni jedan od onih nevjerojatnih nebodera, automobila ili raketa ne bi postojali.